Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Ogłoszenia Burmistrza Bornego Sulinowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenia Burmistrza Bornego Sulinowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Juchowo i Silnowo.

 

Print Friendly, PDF & Email