Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Ogłoszenie o aukcji (przetarg ustny) na zbycie majątku ruchomego sprzedaż drewna opałowego – Piła II

Ogłoszenie o aukcji (przetarg ustny) na zbycie majątku ruchomego sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki drzew, które stwarzały zagrożenie dla ludzi i mieniana terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje PGW Wody Polskie – RZGW w Bydgoszczy, Zarząd Zlewni w Pile.

Ogłoszenie nr 1

Ogłoszenie nr 2

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email