Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego: Renowacja zabytkowego kościoła w Juchowie

Na podstawie § 7 ust. 4 szczegółowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Borne Sulinowo zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Juchowie.

Prowadzącym postępowanie zakupowe mającym na celu wyłonienie wykonawcy zadania jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Piławie.
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Piławie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania polegającego na pracach konserwatorskich, restauratorskich i robotach budowlanych dachu oraz elewacji zewnętrznych w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Juchowie, działka nr 5 obręb Juchowo, wpisanego pod numerem A-1095 do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego prowadzonego przez Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, współfinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Nazwa zadania: Renowacja zabytkowego kościoła w Juchowie.

1. ZAKRES PRAC:
– Montaż szpicy wraz z pokryciem.
– Wymiana pokrycia z dachówki.
– Montaż okien w lukarnach.
– Renowacja elewacji.
– Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

2. Ww. prace należy wykonać pod nadzorem osób posiadających niezbędne uprawnienia.
Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Link do zapytania ofertowego: https://bornesulinowo.pl/gospodarka-inwestycje/zamowienia-publiczne/remont-kosciola/

logosy-kosciol
 
Juchowo - kościół
Print Friendly, PDF & Email