Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Otwarcie ekopracowni w Łubowie

W dniu 07 grudnia 2022r. w Szkole Podstawowej w Łubowie oficjalnie otwarto ekopracownię. Inicjatorem przedsięwzięcia była dyrektor szkoły Pani Luiza Kostrubiec. Głównym koordynatorem projektu była Pani Martyna Horodek – nauczyciel przyrody i geografii przy współpracy z Panem Marcinem Haasem – nauczycielem fizyki.
 
Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 32.360,77 zł oraz Gminy Borne Sulinowo w kwocie 3.595,65 zł utworzono i wyposażono nowoczesną pracownię do prowadzenia zajęć z dziedziny ekologiczno – geograficznej i chemiczno – fizycznej.
 
Pierwszy etap obejmował remont sali, wyposażenie jej w stoliki, krzesła, regały oraz modernizację oświetlenia. Drugi etap polegał na wyborze oraz zakupie materiałów i sprzętu, co pozwoliło stworzyć nowoczesną salę naukową wyposażoną w pomoce dydaktyczne (sprzęt doświadczalny, odczynniki, materiały do edukacji ekologicznej, sprzęt elektroniczny, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, plansze poglądowe i wiele innych.)
 
Realizacja projektu pozwoli uatrakcyjnić lekcje, zwiększyć świadomość ekologiczną, umożliwi prowadzenie obserwacji i doświadczeń, a tym samy wzbudzeni wśród uczniów zainteresowanie ekologią i otaczającym światem przyrody.
 
Otwarcie pracowni zaszczycili swoją obecnością: Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Pan Marek Subocz, Burmistrz Bornego Sulinowa Pani Dorota Chrzanowska, Pani Anna Malarska – Kozakiewicz pracownik Referatu Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, która pomogła w przygotowaniu wniosku oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Magdalena Haas.
 
Dyrektor szkoły oraz koordynatorzy projektu serdecznie dziękują uczniom, którzy przygotowali i zaprezentowali doświadczenia przy użyciu zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych.
Tekst: Luiza Kostrubiec i Martyna Horodek
 
Print Friendly, PDF & Email