Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Program CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie funkcjonuje gminny punkt konsultacyjno-informacyjnego programu CZYSTE POWIETRZE.
Punkt znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie Al. Niepodległości 6, pokój 31 i jest czynny w każdy czwartek w godz. 7:00 – 17:00.
Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem tel. 94 37 34 164 lub adresem poczty elektronicznej e-mail: czyste.powietrze@bornesulinowo.pl
Pracownik Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego pomaga w wypełnieniu wniosku o dofinasowanie, rozliczeniu otrzymanej dotacji oraz udziela niezbędnych informacji dotyczących programu Czyste Powietrze.

Dofinasowanie, w formie dotacji, beneficjent otrzyma w szczególności do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. W ramach dofinasowania można również wykonać termomodernizację budynku, ocieplenie przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zamontować instalację fotowoltaiczną.

Dotacje skierowane są do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Więcej informacji:
https://wnioski.wfos.szczecin.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze-obowiazujacy-od-dnia-03012023-r

Czyste Powietrze - slajd

 

Print Friendly, PDF & Email