Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2023 rok

Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) na 2023 rok.

Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2023 rok

Print Friendly, PDF & Email