Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Przebudowa drogi gminnej – ul. J. Brzechwy w Bornem Sulinowie

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję , że Gmina Borne Sulinowo przystąpiła do realizacji I-go etapu inwestycji tj. wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. J. Brzechwy w Bornem Sulinowie”

Zadanie obejmuje zaprojektowanie nowej nawierzchni bitumicznej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym dla osób z niepełnosprawnościami, wykonanie chodnika, a także wykonanie oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej.

W związku z powyższym informuję, że w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie wyłożono do wglądu dokumentację techniczną. Osoby chcące zapoznać się z zakresem przebudowy oraz chcące złożyć ewentualne uwagi  do projektu zapraszamy w dniach od 01 lutego do 10 marca 2023r. w godzinach pracy urzędu do Referatu Inwestycji pok. nr 30 lub 26.

Rysunek 2.1

Rysunek 2.2

Rysunek 2.3

Rysunek 2.4

Rysunek 2.5

Rysunek 2.6

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email