Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbie

Przedstawiamy dokumentację projektową do konsultacji społecznych w terminie do 29 marca 2024r., celem składania ewentualnych uwag lub sugestii. Planowany zakres prac obejmuje: Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, remont istniejącego i budowę nowego odcinka chodnika, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Przebudową zostanie objęty odcinek 1 km drogi z m. Dąbie w kierunku do m. Okole oraz odcinek drogi wewnętrznej przy sklepie i świetlicy.

Realizacja tych prac pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawę komfortu korzystania z drogi przez mieszkańców i turystów. Planowany termin zakończenia prac projektowych to czerwic 2024r. Następnie Gmina będzie aplikować o środki zewnętrzne na realizację zadania. Uwagi można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: drogi@bornesulinowo.pl 

Droga w m. Dabie 29.02.2024r OK

Print Friendly, PDF & Email