Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łubowie

Gmina Borne Sulinowo zakończyła zadanie polegające na przebudowie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Łubowie. W ramach inwestycji przebudowano podłogę w sali ćwiczeń, wymieniono oprawy oświetleniowe w całym budynku oraz zakupiono wyposażenie. Świetlica wzbogaciła się m.in. o meble, sprzęt komputerowy i multimedialny, wyposażenie sportowe i kuchenne.

Celem operacji było stworzenie oferty kulturalnej oraz bazy aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.

Wartość zadania wyniosła 545.726,86 zł, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowiło 284.693,00 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie”, będące operacją typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Logosy
Print Friendly, PDF & Email