Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Rozwój turystyki kajakowej w Gminie Borne Sulinowo

Gmina Borne Sulinowo zakończyła realizację inwestycji polegającej na budowie infrastruktury kajakowej na szlaku kajakowym rzeką Piławą. Do dyspozycji miłośników spływów kajakowych oddano 2 przystanie kajakowe – jedną w Bornem Sulinowie i jedną w pobliżu miejscowości Liszkowo.
 
W Bornem Sulinowie wybudowano nowy pomost rekreacyjno – cumowniczy, hangar do przechowywania kajaków oraz budynek zaplecza przystani kajakowej, w którym znajdują się m.in.: recepcja, pomieszczania higieniczno – sanitarne (natryski, WC) i jadalnia. Przystań w Liszkowie stanowi natomiast pomost rekreacyjno – cumowniczy z wyposażeniem. Na szlaku kajakowym rzeką Piławą zainstalowano także znaki i tablice informacyjne w języku polskim i języku angielskim.
 
Wartość inwestycji w Gminie Borne Sulinowo wyniosła 2.492.410,50 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 stanowiło 1.704.650,72 zł. Nowopowstałą infrastrukturą zarządzać będzie Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.
 
Przedsięwzięcie jest częścią większego projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Jego celem jest przeciwdziałanie antropopresji w Dorzeczu Parsęty i szeroko pojęta ochrona środowiska poprzez wykonanie przystani kajakowych.
 
Projekt dotyczy budowy przystani kajakowych na trzech szlakach kajakowych: Szlaku po rzece Parsęcie, Szlaku po rzece Piławie i Szlaku w ramach Pętli Szczecineckiej. Liderem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.
 
Całkowita wartość projektu: 5.569.702,92 zł
Koszty kwalifikowane: 5.569.702,92 zł
Dofinansowanie (wkład UE): 4.734.247,48 zł
 
Projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.
 
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email