Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Umowa na przebudowę ul. Słowackiego podpisana

W dniu 23.05.2023 r. Burmistrz Dorota Chrzanowska i Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Wójcik podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ul. Słowackiego w Bornem Sulinowie.

Wartość inwestycji szacowana jest kosztorysowo na 4.328.147,72 zł, z czego dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi 2.596.888,63 zł.

Przebudową objęty zostanie cały odcinek drogi o dł. 800,18 m wraz z 5 łącznikami pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Wyszyńskiego.

Realizacja inwestycji poprawi dostępność komunikacyjną, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz jakość życia lokalnej społeczności.

Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w 2023 r.

Tablica - informacja o dofinansowaniu inwestycji

Ulica Słowackiego przed przebudową:

Print Friendly, PDF & Email