Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Umowa na zagospodarowanie Plaży Słonecznej w Bornem Sulinowie podpisana

W dniu 6 listopada br. Burmistrz Dorota Chrzanowska i Przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego, Wicemarszałkowie Olgierd Kustosz i Tomasz Sobieraj, podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie Plaży Słonecznej i utworzenie kąpieliska na ogólnodostępnym terenie rekreacyjnym nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie”.

Prace wykonane zostaną na działce nr 1/261 obr. Borne 07 w miejscowości Borne Sulinowo i obejmą m.in.:
– posadowienie obiektów małej architektury, tj. urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw,
– posadowienie wieży ratowniczej, altany jako magazynu ratunkowego i przebieralni,
– oraz zakup zestawu ratownictwa medycznego.

W wyniku realizacji zadania, do końca czerwca 2024 r., na Plaży Słonecznej nad jez. Pile w Bornem Sulinowie powstanie całoroczna, ogólnodostępna strefa rekreacyjna przeznaczona dla mieszkańców i turystów.

Wartość zadania szacowana jest kosztorysowo na 113.967,59 zł.

Zadanie dofinansowane zostało kwotą 72.517,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Logosy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Print Friendly, PDF & Email