Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie bardziej dostępny

Projekt pn. „Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie” otrzymał dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł. Dzięki dotacji spełnione zostały wymogi ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie.

Tak duże finansowe wsparcie pozwoliło przeprowadzić szereg działań likwidujących bariery dostępu w różnych obszarach.

W zakresie architektonicznym, na parterze budynku przystosowano łazienkę dla osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim zapewniona została odpowiednia przestrzeń manewrowa, aby umożliwić korzystanie z toalety w komfortowy sposób. Zainstalowane zostały posadzki antypoślizgowe, uchwyty, a także system przyzywowy, dzięki któremu osoby ze szczególnymi potrzebami mogą szybko i skutecznie zgłosić problem.

Na biegach schodowych przymocowano poręcze przyścienne, aby zapewnić dodatkowe wsparcie i stabilność podczas wchodzenia i schodzenia po schodach. Aby zwiększyć widoczność stopni schodowych i zminimalizować ryzyko upadków wymieniono okładziny (na pierwszym i ostatnim stopniu).

Dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji w przypadku sytuacji kryzysowych, kupione zostały dwie sztuki krzeseł ewakuacyjnych. Dzięki nim, osoby ze szczególnymi potrzebami będą miały możliwość opuszczenia budynku w bezpieczny sposób.

W celu usprawnienia komunikacji i poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami wprowadzono szereg innowacyjnych rozwiązań w obszarze komunikacyjno-informacyjnym. Jednym z pierwszych kroków, jakie zostały podjęte, było oznakowanie drzwi tabliczkami z numerami pokojów. Zawierają one oznaczenia w alfabecie Braille’a i posiadają udogodnienie NFC. Dzięki temu rozwiązaniu osoby niewidome i słabowidzące mogą sprawniej poruszać się po budynku.

W Biurze Obsługi Interesanta zamontowano pętlę indukcyjną. To nowoczesne urządzenie wspomaga komunikację osób słabosłyszących oraz umożliwiając im odbieranie dźwięku bez zakłóceń i trudności.

Zainstalowana została elektroniczna tablica informacyjna, na której znajdują się numery pokoi oraz stanowiska. Obecnie wszystkie potrzebne informacje są dostępne w jednym miejscu – wystarczy spojrzeć na tablicę i odnaleźć szukane miejsce.

Zamontowano trzy mapy dotykowe, po jednej na każdej kondygnacji. Informują one o układzie pomieszczeń w budynku. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby ze szczególnymi potrzebami mają możliwość łatwiejszego orientowania się w przestrzeni i odnajdywania potrzebnych miejsc.

Celem powyższych działań jest stworzenie dostępnego i przyjaznego środowiska dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki wprowadzonym zmianom wszyscy mogą łatwiej poruszać się po budynku, komunikować się oraz korzystać z dostępnych informacji.

Obecnie Urząd Miejski w Bornem Sulinowie to przyjazne miejsce dla osób ze szczególnymi potrzebami, starszych, mających trudności w zakresie mobilności lub percepcji. To ważny krok w budowaniu przestrzeni publicznej, która jest dostępna dla wszystkich i uwzględnia różnorodne potrzeby.

Wartość całego zadania wyniosła łącznie 98.305,31 zł, z czego środki własne Gminy Borne Sulinowo wyniosły 1.319,46 zł.

Zadanie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Print Friendly, PDF & Email