Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej…

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektorom szkół, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty naszej gminy składamy serdeczne życzenia zdrowia, kolejnych sukcesów zawodowych, satysfakcji i cierpliwości w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Dziękujemy Państwu za trud włożony w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży naszych szkół, za mądre kierowanie ich rozwojem i kształtowanie ich postaw życiowych.

Życzymy także, aby Państwa ciężka praca przynosiła jak najlepsze efekty, a szacunek uczniów był tego najlepszym wyrazem.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bornem Sulinowie
Mariusz Gorgol
Burmistrz Bornego Sulinowa
Dorota Chrzanowska

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej...

Print Friendly, PDF & Email