Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Zakup wyrobów węglowych na potrzeby gospodarstwa domowego

Informuję, iż posiadamy paliwo stałe – węgiel w asortymencie groszek. Chętnych do zakupu, prosimy o składanie zapotrzebowania na paliwo stałe zgodnie z załączonym poniżej wzorem.

Oświadczenie o  zakup wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy na potrzeby gospodarstwa domowego (do pobrania poniżej lub w siedzibie urzędu) należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

oświadczenie

Szczegółowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 37 34 164.

WAŻNE INFORMACJE

groszek – cena brutto – 1850,01 zł/tonę

Należną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w Pomorskim Banku Spółdzielczym :
PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001.

Po dokonanej wpłacie należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie (pokój nr 15 w godz. 8-13) z dowodem zapłaty celem wystawienia faktury, która uprawnia do odbioru należnego paliwa stałego.

Po odbiór zakupionego paliwa stałego należy zgłosić się do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wodociągowa (PSZOK) w Bornem Sulinowie w dniach: poniedziałek w godzinach 8-13, wtorek i czwartek w godzinach 8-14 po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu 694932446.

Print Friendly, PDF & Email