Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Plan zagospodarowania

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo uchwalony Rady Gminy w Silnowie uchwałą nr XXX/185/93 z dnia 20.04.1993 r. zmieniony uchwałą nr XII/148/95 Rady Miasta i Gminy Borne Sulinowo z dnia 08.06.1995 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty udostępnione do wglądu w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, pokój 21.

Mapa Bornego Sulinowa – załącznik do uchwały

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Borne Sulinowo obowiązujący od dnia 1 lutego 2010 roku.

UCHWAŁA NR XXXV/382/09 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 września 2009 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – mapa – arkusz A1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – mapa – arkusz A2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – mapa – arkusz A3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – mapa – arkusz A4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – mapa – arkusz A5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – mapa – arkusz A6

———————————-

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo (przyjęta Uchwałą nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012 r.)

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r.

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012 r.

Załącznik nr 1b do Uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012 r.

Załącznik nr 1c do Uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012 r.

Załącznik nr 1d do Uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012 r.

———————————-

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,MN; 186MW,U; 210MW,U

UCHWAŁA NR XLII/464/2018 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,MN; 186MW,U; 210MW,U

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo – załącznik nr 1 do Uchwały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo – załącznik nr 2 do Uchwały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo – załącznik nr 3 do Uchwały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo – załącznik nr 4 do Uchwały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo – załącznik nr 5 do Uchwały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo – załącznik nr 6 do Uchwały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo – załącznik nr 7 do Uchwały

———————————-

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo, uchwalony przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie uchwałą nr XIX/241/96 z dnia 31.01.1996 r.

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo, zmiana obowiązującego planu (ujednolicone ustalenia planu) – z 1996 r.

Plany w skali 1:5000 – miejscowości w Gminie Borne Sulinowo

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo – wieś Komorze przyjęty uchwałą XIII/161/95 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 14.lipca.1995 r., zmieniony uchwałą nr XXVIII/354/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 09.12.1996 r. w sprawie zmiany mpzp gminy Borne Sulinowo – wieś Komorze. Zmiana dotyczy działek 74/1, 79, 34/2.

Uchwała Nr XXVIII/354/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 09 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo – wsi Komorze

Rysunek planu – załącznik do Uchwały Nr XXVIII/354/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 09 grudnia 1996 r.

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemino dla zabudowy mieszkaniowej i letniskowej przyjęty uchwałą nr XXVII/472/2002 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 10.04.2002 r.

Uchwała nr XXVII/472/2002 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemino gmina Silnowo, obecnie gmina Borne Sulinowo, dla zabudowy mieszkaniowej i letniskowej

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Łubowie, gmina Borne Sulinowo, lipiec 2006.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Łubowie, gmina Borne Sulinowo

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla działek nr ewid. 12/91, 12/68, 12/65, 12/64, 22/20, położonych w miejscowości Dąbrowica – „Centrum Turystyczne Dąbrowica” przyjęty uchwałą nr XLVIII/541/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 09.11.2010 r.

Uchwała nr XLVIII/541/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr ewid. 12/91, 12/68, 12/65, 12/64, 22/20, położonych w miejscowości Dąbrowica – „Centrum Turystyczne Dąbrowica”

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/541/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 9 listopada 2010 r.

Załącznik nr 2 do Uchwała nr XLVIII/541/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 9 listopada 2010 r.

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 położonych w miejscowości Dąbrowica przyjęty uchwałą nr XL/480/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13.02.2014 r.

Uchwała nr XL/480/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 położonych w miejscowości Dąbrowica

———————————-

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 4/14 położonej w obrębie Kiełpino /26.09.2019 r./

Uchwała nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 4/14 położonej w obrębie Kiełpino

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019 r.

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino

Uchwała nr XX/227/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-A – legenda

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-A 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-B – legenda

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-B

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-C – legenda

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-C

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-D – legenda

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-D

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-E – legenda

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-E

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-F – legenda

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-F – arkusz 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-F – arkusz 3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-F – arkusz 3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-F – arkusz 4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-F – arkusz 5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-F – arkusz 6

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-F – arkusz 7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-F – arkusz 8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-F – arkusz 9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-F – arkusz 10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino – załącznik nr 1-F – arkusz 11

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Piława

Uchwała nr XIV/152/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Piława

Mapa w skali 1-2000, załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/152/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Piława0

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Juchowo

Uchwała nr XIV/151/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Juchowo

Mapa w skali 1-2000, załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/151/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Juchowo 0

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla obrębu Jelonek

Uchwała nr XIV/149/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Jelonek

Mapa w skali 1-2000, załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/149/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Jelonek

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenów położonych w miejscowości Silnowo

Uchwała nr XIV/150/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenów położonych w miejscowości Silnowo

Mapa w skali 1-2000, załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/150/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenów położonych w miejscowości Silnowo

Uchwała nr XXXVIII/417/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenu działki o numerze ewidencyjnym 131/3 położonej w miejscowości Silnowo

Mapa w skali 1-1000, załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/417/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenu działki o numerze ewidencyjnym 131/3 położonej w miejscowości Silnowo

II SA-Sz 903-22 – Wyrok WSA w Szczecinie

Wyrys ze studium – załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/417/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenu działki o numerze ewidencyjnym 131/3 położonej w miejscowości Silnowo2

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla terenu położonego w miejscowości Grabno 

Uchwała nr XXXIII/345/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu położonego w miejscowości Grabno

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/345/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu położonego w miejscowości Grabno

Wyrys ze studium – załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/345/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu położonego w miejscowości Grabno

———————————-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla części obrębu Jeleń 

Uchwała nr XXXVII/552/2021 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla części obrębu Jeleń

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/552/2021 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla części obrębu Jeleń

Wyrys ze studium – załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/552/2021 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo dla części obrębu Jeleń

———————————-

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BORNE SULINOWO (TEKST UJEDNOLICONY)

UCHWAŁA NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK nr 1_STUDIUM_TEKST DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 2_MAPA UWARUNKOWAŃ DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3_PLANSZA ZBIORCZA DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3A_JELONEK DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3B_PILAWA DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3C_SILNOWO DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3D_KIEŁPINO DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3E_JUCHOWO DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3F_LUBOWO DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3G_DĄBROWICA_SMIADOWO DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3H_JELEŃ_PRZYJEZIERZE DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3I_KOMORZE DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3J_RADACZ DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3K_KUCHAROWO DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3L_OKOLE_UNIEMINO DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3M_CIEMINO DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3N_RAKOWO DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3O_KRĄGI DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3P_NOBLINY DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3R_LISZKOWO DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3S_CZOCHRYŃ DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3T_BORNE_KŁOMINO DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 3U_STAROWICE DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

ZALACZNIK NR 4_BORNE SULINOWO DO UCHWAŁY NR LX-943-2023 RM W BORNEM SULINOWIE Z DNIA 03.08.2023

 

Print Friendly, PDF & Email