Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Dotacja na przebudowę ul. M. Konopnickiej

W 2024 r. kolejna ulica w Bornem Sulinowie zmieni swój stan techniczny i oblicze.

Gmina Borne Sulinowo otrzymała bowiem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycji 2024 dotację w wysokości 2.441.525,05 zł.

W ramach zadania ul. M. Konopnickiej zostanie przebudowana na dł. 762,34 m. Przebudowie ulegnie również 6 odcinków łączących tę drogę z ul. F. Chopina.

Obecnie ul. M. Konopnickiej posiada zniszczoną, jeszcze poradziecką nawierzchnię bitumiczną. Liczne deformacje, spękania, wyboje i łaty po naprawach oraz zapadnięcia nawierzchni powodują zastoiska wody i zły komfort użytkowników.

Realizacja zadania podniesie standard techniczny drogi, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w gminie Borne Sulinowo, zapewni także spójność i jednorodność sieci dróg gminnych i powiatowych. Wpłynie również na estetykę krajobrazu i jakość życia lokalnej społeczności.

Wartość całego zadania szacowana jest kosztorysowo na 4.069.208,43 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca listopada 2024 r.

Info - ulica Konopnickiej.

Print Friendly, PDF & Email