Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Otwarcie świetlicy w Jeleniu

W dniu 29.09.2023 r. odbyło się oficjalne otwarcie i przekazanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleń.

Budynek o powierzchni 137 m2 składa się z sali głównej, sali komputerowej, zaplecza kuchennego i sanitarnego. Powstał dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 mln zł pochodzącemu z 3. edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonej dla miejscowości, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.

Wartość inwestycji wyniosła 1.741.636,55 zł, z czego kwota 741.636,55 zł stanowiła środki własne gminy.

W wydarzeniu uczestniczyła Pani Poseł Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, która wspierała inicjatywę, a także Burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska, Radni powiatowi i gminni, Sołtys Mariola Dębczyńska oraz mieszkańcy sołectwa.

Oprawę muzyczną zapewnił miejscowy ludowy zespół „Jarzębiny”.

Print Friendly, PDF & Email