Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Granty Sołeckie 2023 – podpisanie umów

W dniu 2 sierpnia br., w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, nastąpiło uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zadań sołeckich z programu „Granty Sołeckie 2023”, realizowanego z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Umowy podpisali: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska, Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis oraz Sołtysi Sołectw Rakowo i Starowice- Łukasz Skrzypiec i Rafał Zblewski.

W tym roku zrealizowane zostaną następujące zadania:

Budowa Placu Zabaw w Sołectwie Rakowo

Na istniejącej strefie rekreacyjnej posadowiony zostanie nowoczesny, bezpieczny zestaw zabawowy dla dzieci, który zwiększy atrakcyjność zabawy na świeżym powietrzu. W skład zestawu wejdziem.in.: wieża 4-kątna, ścianka wspinaczkowa, tunel, zjeżdżalnia i podest o różnych wysokościach oraz schodki wejściowe.

Budowa Altany Rekreacyjnej w Sołectwie Starowice

W miejscowości Jeziorna, na Skwerze nad Strugą, posadowiona zostanie drewniana altana o wym. 5m x 5m, pokryta gontem bitumicznym. Wyposażenie altany stanowić będzie stół i 2 zakupione wcześniej przez sołectwo ławy. Powstałe miejsce odpoczynku i rekreacji służyć będzie mieszkańcom Starowic, Czochrynia i Jeziornej.

Każda z inicjatyw otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023” w wysokości 15.000,00 zł.

Print Friendly, PDF & Email