Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej kadencji 2024 – 2029

7 maja 2024 r. o godz. 13.00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej kadencji 2024 – 2029. Podczas sesji Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej, Pani Małgorzata Chyćko, wręczyła członkom obecnej rady zaświadczenia o wyborze na radnych. Następnie wszyscy radni złożyli uroczyste ślubowanie.

Po ślubowaniu wybrano przewodniczącego Rady Miejskiej. Został nim ponownie Pan Mariusz Gorgol. Funkcje wiceprzewodniczących Rady Miejskiej powierzono Pani Elżbiecie Niepelt i Panu Tomaszowi Kapuścińskiemu.

Kolejnym punktem sesji było wręczenie Pani Dorocie Chrzanowskiej zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Bornego Sulinowa. Pani Burmistrz złożyła uroczyste ślubowanie i podziękowała swoim wyborcom za zaufanie i poparcie.

Print Friendly, PDF & Email