Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Informacja dla Uczniów / Rodziców / Opiekunów Prawnych biorących udział w Programie Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Zgodnie z zapisem w umowie, uczestnicy programu zobligowani są do złożenia oświadczenia o utrzymaniu trwałości projektu po 12 i 24 miesiącach od dnia podpisania umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy darowizny z dnia 1 sierpnia 2022 roku.

W związku z powyższym, podpisane oświadczenia można składać osobiście w Biurze Interesanta w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie lub korespondencyjnie na adres Urząd Miejski Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo.

Termin składania oświadczeń: 02-31.08.2023 r.

Logosy
 
Print Friendly, PDF & Email