Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Nabór na Partnera Projektu zakończony

W związku z aplikowaniem przez Gminę Borne Sulinowo do projektu w ramach Działania 6.9 Edukacja ogólna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 celem zwiększenia szans edukacyjnych uczniów w ramach kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Borne Sulinowo, od dnia 21 czerwca 2023 r. Gmina prowadziła otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektów.

Termin składania ofert zakończył się dziś tj. 12.07.2023 r.
Partnerem w projekcie została Mały inżynier Ewa Bednarek.

 

Print Friendly, PDF & Email