Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Łubowie złożona w trybie „małych grantów” w 2023 r. pn. „Aktywna Jesień w Łubowie”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku z powyższym do dnia 20 lipca 2023 r. na adres e – mail: wspolpraca@bomesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do załączonej oferty.

Oferta KGW w Łubowie – Aktywna Jesień w Łubowie

Print Friendly, PDF & Email