Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego

20 kwietnia 2023 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bornem Sulinowie odbył się jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji gościliśmy 4 pary dostojnych jubilatów: Państwa Kazimierę i Emila Grycko, Barbarę i Ryszarda Kończak oraz Barbarę i Kazimierza Pietrzak oraz Panią Krystynę Deutry, którzy w tym dniu złożyli podziękowania dla współmałżonków za wspólnie przebytą drogę życia.

Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczenia dla dobra założonej rodziny doceniony został przez władze państwowe dowodem czego było przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeń za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia wręczyła Pani Dorota Chrzanowska Burmistrz Bornego Sulinowa, która z tak pięknej okazji złożyła małżonkom najserdeczniejsze życzenia dalszych lat życia w zdrowiu, wytrwałości i siły w pokonywaniu przeciwności losu oraz szczęścia i radości w gronie życzliwych i najbliższych osób w otoczeniu kochającej i troskliwej rodziny.

Print Friendly, PDF & Email