Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Rusza nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie” 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa DZIAŁANIA POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Łączna pula w Konkursie przeznaczona na granty w 2023 roku wynosi: 41 800 zł, przy czym pula środków na wsparcie projektów, które będą miały być realizowane w miejscowości Szczecinek może wynieść max. 3 800 zł. Do tej puli nie są wliczane projekty składane przez organizacje z miejscowości Szczecinek, a realizowane w społecznościach wiejskich.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

1) mają siedzibę w gminach: gmina miejsko-wiejska Barwice, gmina miejsko-wiejska Borne Sulinowo, gmina wiejska Grzmiąca, gmina miejska Szczecinek, gmina wiejska Szczecinek,

2) oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin… Więcej na stronie http://www.lgd.szczecinek.pl/index.php/992-rusza-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-dzialaj-lokalnie-2023

 

Print Friendly, PDF & Email