Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Konkurs pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2023

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza V edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2023.

Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:
• dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego;
• działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym;
• działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi;
• atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich…

Więcej na stronie https://wrir.wzp.pl/aktualnosci/v-edycja-konkursu-piekna-zachodniopomorska-wies-2023

Plakat konkursu Piękna Zachodniopomorska Wieś 2023
Print Friendly, PDF & Email