Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Oferta Stowarzyszenia Stacja Kultura złożona w trybie „małych grantów” w 2023 r. pn. „Dni Borneńskie” – 30-lecie Bornego Sulinowa

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.
W związku z powyższym do dnia 1 marca 2023 r. na adres e – mail: wspolpraca@bornesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do załączonej oferty.

Stowarzyszenia Stacja Kultura – „Dni Borneńskie” – 30-lecie Bornego Sulinowa

 

Print Friendly, PDF & Email