Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokali

Na podstawie § 10 ust. 6 uchwały nr XXIX/426/2021 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo, Burmistrz Bornego Sulinowa przedstawia listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokali położonych w Bornem Sulinowie w 2023 roku: lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokali

Print Friendly, PDF & Email