Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Bornem Sulinowie

Przedstawiamy dokumentację projektową do konsultacji społecznych w terminie do 12 kwietnia 2024r. celem składania ewentualnych uwag lub sugestii. Uwagi można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: drogi@bornesulinowo.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta. Ponadto zapraszamy na konsultacje społeczne projektu, które odbędą się w dniu 27-03-2024r. (środa) w godzinach 13.00-15.00 w sali narad Urzędu Miejskiego.

Planowany zakres prac obejmuje:

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowę zjazdów do posesji, budowę chodnika i ścieżki rowerowej na początkowym odcinku od Al. Niepodległości do pierwszego skrzyżowania, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, rozbudowę sieci oświetleniowej i modernizację istniejącej.

Realizacja tych prac pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawę komfortu korzystania z drogi przez mieszkańców i turystów. Planowany termin zakończenia prac projektowych to czerwiec 2024r. Następnie Gmina ogłosi przetarg na realizację zadania.

Koncepcja

Print Friendly, PDF & Email