Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Krągach

Przedstawiamy dokumentację projektową do konsultacji społecznych. Uwagi i sugestie można składać w terminie do 19 kwietnia 2024 r.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: drogi@bornesulinowo.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta.

Ponadto zapraszamy na konsultacje społeczne projektu, które odbędą się w dniu 11.04.2024 r. (czwartek) w godzinach 15:00 – 17:00, w sali nr 28 Urzędu Miejskiego.

Planowany zakres prac obejmuje:

  • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,
  • przebudowę zjazdów do posesji,
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
  • rozbudowę sieci oświetleniowej.

Realizacja tych prac pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawę komfortu korzystania z dróg.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to czerwiec 2024 r. Następnie Gmina ogłosi przetarg na realizację zadania.

Krągi dokumentację projektową do konsultacji

Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Krągach

Print Friendly, PDF & Email