Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

W Silnowie będzie bezpieczniej

Informujemy, że w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi krajowej nr 20 w m. Silnowo, w obszarze przejścia dla pieszych (odcinek od km 115+937 do km 116+137) zaplanowano wykonanie:
• zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia dedykowanego ze strefą przejściową na przejściu dla pieszych,
• budowę sygnalizacji ostrzegawczej (znak aktywny D-6) nad przejściem dla pieszych,
• wykonanie poszerzenia jezdni i budowę z azylu z materiałów prefabrykowanych na przejściu dla pieszych,
• wykonanie oznakowania poziomego,
• wykonanie oznakowania pionowego oraz umieszczenie urządzeń BRD.

Termin realizacji do 25.10.2024 r.

Silnowo skrzyżowanie

Print Friendly, PDF & Email