Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Nowe sprzęty przekazane KGW

6 lipca Sekretarz Gminy Beata Czarnecka-Herbaczewska oficjalnie przekazała sprzęt Kołom Gospodyń Wiejskich działającym na terenie gminy Borne Sulinowo (w Krągach, Łubowie, Juchowie i Rakowie). Sprzęt w całości sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
W ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie przez uświadamianie – zapobieganie działaniom przestępczym w Gminie Borne Sulinowo” zakupiono m.in.: chłodziarko-zamrażarkę, kociołek/podgrzewacz elektryczny do zup, zgrzewarkę do tacek, kuchnię elektryczną, zestaw garnków z pokrywkami i wiele innych praktycznych urządzeń.

Kolejnym krokiem podczas realizacji projektu będą warsztaty profilaktyczne, które zostaną zorganizowane w lipcu w czterech świetlicach wiejskich na terenie gminy Borne Sulinowo. Warsztaty poprzedzone zostaną zajęciami kulinarnymi z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu. Zajęcia wzmocnią przekaz warsztatów – zaprezentowana zostanie jedna z form ciekawego spędzania czasu.

Kluczowym elementem zadania będzie przeprowadzenie 27 lipca gminnej akcji informacyjno – profilaktycznej podczas cyklicznej imprezy plenerowej „Targi Chleba i Miodu”. Akcja odbędzie się przy udziale KGW z Krągów, Łubowa, Juchowa i Rakowa. To przedsięwzięcie będzie ukierunkowane na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy domowej, przestępstwom na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustwom i lichwie.

Promowane również będą zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Akcje profilaktyczne zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem alkogogli i narkogogli. Zorganizowane zostanie też stanowisko profilaktyczne.

Burmistrz Bornego Sulinowa i przedstawiciele KGW serdecznie zapraszają do udziału w powyższych wydarzeniach!

Projekt sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Wartość zadania: 16.248,01 zł.
Dofinansowanie: 16.248,01 zł.

 

Fundusz Sprawiedliwości

Print Friendly, PDF & Email