Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

GUS - dane rolnicze

****************

Badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego wkraczają w nową fazę!

Obecnie w wyżej wymienionych badaniach przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie. Ankieterzy będą kontaktować się z rolnikami do 14 sierpnia br.

Przypomnijmy, że udział w badaniu jest obowiązkowy, a rolnicy wylosowani do udziału w badaniach ankietowych, otrzymali list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pamiętajmy, że do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po usunięciu cech identyfikacyjnych i zagregowaniu danych jednostkowych.

Badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, formularz R-ZW-S nazywane są małym spisem rolnym. Dlaczego? Celem badania Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki.
Z kolei Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego ukierunkowane jest na uzyskanie informacji o pogłowiu świń oraz produkcji żywca wieprzowego w danym okresie sprawozdawczym oraz o kwartalnych cenach zakupu i dzierżawy ziemi rolnej.

Więcej informacji na temat badań ankietowych z zakresu rolnictwa znajduje się pod adresem: stat.gov.pl/aktualnosci/wez-udzial-w-badaniu-gus-i-zmieniaj-polskie-rolnictwo,491,1.html oraz na stronie internetowej dedykowanej badaniom ankietowym: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Współpracy z Mediami GUS w celu uzyskania wypowiedzi naszych ekspertów na temat przeprowadzanych rolnych badań ankietowych (mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl, nr tel.: 695 255 032)

 

Print Friendly, PDF & Email