Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo wraz z prognozą oddziaływań na środowisko. Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 19 kwietnia 2023 roku

 

Print Friendly, PDF & Email