Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

KONKURS „GRANTY OSIEDLOWE 2023″

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Osiedlowe 2023″. W Konkursie „Granty Osiedlowe 2023”  mogą uczestniczyć Gminy działające na rzecz osiedli (w rozumieniu jednostki pomocniczej gminy wskazanej w art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Dz.U. z 2023 r. poz. 40, dalej: osiedla) z obszarów miejskich lub miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Więcej>>>

 

Print Friendly, PDF & Email