Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Oferta Klubu Seniora „Relax” pn. „Wyjazd do Filharmonii w Koszalinie – „Zemsta Nietoperza” złożona w trybie „małych grantów” w 2023 r.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku z powyższym do 2 listopada 2023 r. na adres e – mail: wspolpraca@bornesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do załączonej oferty.

Klub Seniora RELAX – wyjazd do filharmonii w Koszalinie

 

Print Friendly, PDF & Email