Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie pn. ’’Anioł mieszka po sąsiedzku”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku z powyższym do 9 listopada 2023 r. na adres e – mail: wspolpraca@bomesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do załączonej oferty.

Oferta na realizację zadania publicznego

 

Print Friendly, PDF & Email