Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Oferta Miejskiego Klubu Sportowego Wrzos Borne Sulinowo na realizację zadania publicznego pn. „Military Cup”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku z powyższym do 12 lutego 2024 r. na adres e – mail: wspolpraca@boriiesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do załączonej oferty.

MKS Wrzos Borne Sulinowo – Military Cup

Print Friendly, PDF & Email