Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Oferta Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie na realizację zadania publicznego…

Oferta Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja XXX – lecia działalności Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornem Sulinowie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku z powyższym do 13 lutego 2024 r. na adres e – mail: wspolpraca@bornesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do załączonej oferty.

Organizacja XXX – lecia działalności Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornem Sulinowie

Print Friendly, PDF & Email