Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Program Ciepłe Mieszkanie – II nabór

Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej i portalu społecznościowym Facebook Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, od dnia 17 października 2023 r. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie przyjmował deklaracje udziału w programie od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych (liczących od 3 do 7 lokali mieszkalnych).

Zainteresowanie programem było dość duże lecz ze względu na warunki programu, w szczególności koszty kwalifikowalne dot. obligatoryjnej wymiany źródła ciepła oraz poziom dofinansowania uzależniony od dochodu wnioskodawcy, niewiele osób zdecydowało się przystąpić do programu.

Ostatecznie wniosek Gminy Borne Sulinowo o dofinansowanie przedsięwzięcia kwotą 96.000,00 zł uwzględnia 3 zakwalifikowane do programu osoby fizyczne.

Obecnie Gmina Borne Sulinowo oczekuje na rozstrzygnięcie naboru i decyzję WFOŚiGW w Szczecinie w przedmiotowej sprawie.

Szczegółowe warunki programu nadal dostępne są w zakładce gminnego naboru pod adresem https://bornesulinowo.pl/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie-ii-nabor/

Jednocześnie przypominamy, że w programie Czyste powietrze trwa nabór ciągły na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Program przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych lub maks. 2 lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą. Informacji nt. programu Czyste powietrze udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, tel. 94 37-34-164.

Program Ciepłe Mieszkanie

Print Friendly, PDF & Email