Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Przebudowa ul. Mickiewicza z drogami dojazdowymi i łącznikami

Przedstawiamy dokumentację projektową do konsultacji społecznych w terminie do 29 lutego 2024 r. celem składania ewentualnych uwag lub sugestii na przebudowę ul. Mickiewicza z drogami dojazdowymi i łącznikami wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami: Targową, Reja, Chopina.

Planowany zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, nowego odwodnienia drogi, remont istniejących i budowę nowych chodników, budowę wielu nowych miejsc parkingowych, budowę nowej sieci oświetleniowej LED, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Ulica Mickiewicza i przyległe ciągi komunikacyjne zostaną objęte kompleksowym remontem mającym na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni oraz infrastruktury towarzyszącej. Realizacja tych prac pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawę komfortu korzystania z drogi przez mieszkańców i turystów.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to czerwiec 2024 r. Następnie Gmina będzie aplikowała o środki zewnętrzne na realizację zadania.

Ewentualne uwagi lub sugestie można składać na adres e-mail: drogi@bornesulinowo.pl

Pliki w formacie PDF: 2.1 , 2.2 , 2.3

Mapka
 
Mapka 1
 
Mapka 2
 
Mapka 3
 

 

 

Print Friendly, PDF & Email