Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Bornego Sulinowa na realizację zadania publicznego pn. „Bezpieczny ratownik”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.
W związku z powyższym do 27 marca 2024 r. na adres e – mail: wspolpraca@bornesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do załączonej oferty.

OSP Miasta Bornego Sulinowa – Bezpieczny ratownik

 

Print Friendly, PDF & Email