Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Oferta Stowarzyszenia Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Łubowo złożona w trybie „małych grantów” w 2023 r. pn. „75 – lecie LKS „Orzeł” Łubowo i III Memoriał im. Leszka Kapuścińskiego

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.
W związku z powyższym do dnia 30 czerwca 2023 r. na adres e – mail: wspolpraca@bornesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do załączonej oferty.

Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Łubowo – 75–lecie LKS „Orzeł” Łubowo i III Memoriał

Print Friendly, PDF & Email