Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Gmina Borne Sulinowo z Grantami Sołeckimi!

Miło nam poinformować, że uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  dwa zadania inwestycyjne Gminy Borne Sulinowo znalazły się na liście do dofinansowania w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023”.

Tym samym, w sołectwie Starowice, na działce nr 79/1 obręb obręb Jeziorna – teren ogólnodostępny, na Skwerze Nad Strugą na utwardzonym terenie zostanie posadowiona altana. Koszt inwestycji to   17.900,00 zł w tym dofinansowanie 15.000,00 zł.

Druga inwestycja realizowana będzie w Sołectwie Rakowo na działce nr 103/2 obręb Rakowo, na terenie strefy rekreacyjnej. Zadanie polega na posadowieniu nowoczesnego i bezpiecznego zestawu zabawowego. Koszt inwestycji wynosi 28.800,00 zł w tym dofinansowanie 15.000,00 zł.

Pozostała część zostanie sfinansowana z funduszu sołeckiego oraz nagrody, którą sołectwo Rakowo otrzymało w plebiscycie „Najpiękniejsza Zachodniopomorska Wieś” edycja 2022.

Planowany termin realizacji projektów do 30 września 2023r.

Print Friendly, PDF & Email