Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów…

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy w ramach ogłoszonego w dniu 3 stycznia 2023 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 3 stycznia 2023 r.

Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert z dnia 3 stycznia 2023 r.

Print Friendly, PDF & Email