Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Główny Urząd Statystyczny zaprasza do udziału w badaniu „Koniunktura w rolnictwie AK-R”

Zapraszamy do udziału w badaniu „Koniunktura w rolnictwie AK-R”

Z badania dowiesz się:
• Jakie mamy powierzchnie gruntów i jakie osoby kierują gospodarstwem rolnym
• Jakie rodzaje produkcji roślinnej i zwierzęcej dominują w naszym kraju
• Jakie zmiany zachodzą w produkcji roślinnej i zwierzęcej
• Jak rolnicy oceniają sytuację gospodarstwa rolnego
• Jakie są prognozy sytuacji w gospodarstwach rolnych…

AKR_plakat_A3

AKR_ulotka_A5a

Print Friendly, PDF & Email