Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Burmistrz Bornego Sulinowa zwraca się z prośbą o składanie wniosków o zakup paliwa stałego, w ramach zakupu preferencyjnego, na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. możesz złożyć wniosek o zakup preferencyjny węgla dla swojego gospodarstwa domowego do 15 kwietnia 2023 r.
Do dokonania zakupu preferencyjnego będzie uprawniona osoba, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wniosek o zakup paliwa stałego (węgla) na potrzeby gospodarstwa domowego (do pobrania poniżej lub w siedzibie urzędu) należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek:
Wniosek_o_zakup-preferencyjny
Wniosek_o_zakup-preferencyjny

UWAGA!
Złożone uprzednio zgłoszenie zapotrzebowania na zakup paliwa stałego w październiku br. nie uprawnia do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Należy złożyć wniosek załączony powyżej.

Print Friendly, PDF & Email