Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Doposażenie Klubu Senior + w Bornem Sulinowie

Gmina Borne Sulinowo zrealizowała w grudniu 2022 roku projekt Ministra Cyfryzacji polegający na doposażeniu placówek typu senior w stanowiska służące podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów.

Zakupiono i przekazano Klubowi Senior+ w Bornem Sulinowie 6 szt. komputerów typu laptop. Dofinansowanie i całkowita wartość zadania wyniosły 19.394,64 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Poniżej sprawozdanie Gminy Borne Sulinowo z realizacji zadania „Doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w Klubie Senior + w Bornem Sulinowie” zaakceptowane przez Operatora Programu.

Sprawozdanie na stronę – potwierdzenie

Logo
Print Friendly, PDF & Email