Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Sesja absolutoryjna za nami

29 czerwca w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie odbyła się sesja, w trakcie której Rada Miejska w Bornem Sulinowie pozytywnie oceniła pracę Burmistrza Bornego Sulinowa Doroty Chrzanowskiej. Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2022 rok.

Print Friendly, PDF & Email