Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Umowa na termomodernizację szkoły w Bornem Sulinowie podpisana

W dniu 25 kwietnia br. Burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska podpisała umowę na realizację jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji, tj. termomodernizacji Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens z Koszalina.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: kompleksowe prace termomodernizacyjne obiektu (w tym docieplenie ścian, stropów, dachów, wymianę pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO z węzłem cieplnym, wymianę oświetlenia na energooszczędne, budowę instalacji fotowoltaicznych), wymianę platformy pionowej zewnętrznej i schodowej wewnętrznej, zagospodarowanie terenów zielonych, montaż obiektów małej architektury oraz instalację monitoringu.

Realizacja zadania znacząco poprawi stan techniczny i efektywność energetyczną największej placówki oświatowej w Gminie Borne Sulinowo oraz zapewni bezpieczeństwo i komfort termiczny jej użytkownikom.

Wartość inwestycji wynosi ok. 11,5 mln zł.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca czerwca 2024 r.

Inwestycja pn. „Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie” została dofinansowana kwotą 8,1 mln ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych.

Logosy

 

 

Print Friendly, PDF & Email